Skip links
En weer doorrr…

En weer doorrr…

Het was gezellig druk bij de Markies op deze doordeweekse dinsdag 17 januari. Ondernemers en relaties van Schiedam Centrum verzamelden zich voor de Nieuwjaarsbijeenkomst Hello Goodbye, waar ze afscheid namen van oud-Centrummanager Kitty Buijtendijk en opvolger Pim Schenkelaars welkom heetten. Voorzitter van Stichting Centrummanagement Schiedam, Maurice Haverkamp,