Skip links

Privacybeleid Centrummanagement Schiedam

Stichting Centrummanagement Schiedam (SCS) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, van en voor ondernemers in de binnenstad van Schiedam. Via onze website, Facebookpagina en digitale Nieuwsflits, kortweg ‘SCS Media’ genoemd’ informeren wij onze achterban over allerlei nieuwsfeiten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegeven die wij verkrijgen via of vanwege onze ‘SCS Media’.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens zoals vermeld op onze website.

Nieuwsbrief / Nieuwsflits

Stichting Centrummanagement Schiedam (SCS)  zendt elke week de digitale Nieuwsflits.

Aanmelden
Na het aanmelden ontvangt u een bericht ter herbevestiging van uw aanmelding. Na ontvangst van uw herbevestiging sturen wij u de nieuwsbrief periodiek toe tot het moment van afmelding. U ontvangt maximaal 52 nieuwsbrieven per jaar. Wij bewaren uw e-mailadres uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven versturen we met Mailchimp. Voor de cookies die Mailchimp plaatst en de mogelijke data die het bedrijf hiermee verzamelt, verwijzen wij naar de verklaringen die Mailchimp op hun eigen website daarover geeft.  Stichting Centrummanagement Schiedam (SCS) heeft hierop geen invloed.

Afmelden
Onderaan elke nieuwsbrief staat een link ‘afmelden voor de nieuwsbrief’. Door hierop te klikken wordt u naar een pagina gestuurd waarop u uw e-mailadres moet invullen en bevestigen de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Wanneer u er niet in slaagt u op deze manier af te melden, dan zullen wij uw gegevens bij uitzondering van de verzendlijst verwijderen na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten via onze ‘SCS Media’ laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke functionaliteiten op onze ‘SCS Media’ u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • informatie die u zelf invult in een bericht of in het contactformulier
 • technische geanonimiseerde meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en uw surfgedrag op onze website

 Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te lezen via onze ‘SCS Media’ en gebruik te maken van alle functionaliteiten op ‘SCS Media’
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van onze elektronische nieuwsbrieven
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om onze website, Facebookpagina en Nieuwsflits te verbeteren

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies

Stichting Centrummanagement Schiedam (SCS) maakt via de ‘SCS Media’ gebruik van analytische cookies. Cookies worden gebruikt om de website(s) beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen ervoor dat een website browsers blijft herkennen. SCS kan die data niet herleiden tot een pc of individu. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. SCS maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden:

Cookies die er voor zorgen dat de websites naar behoren functioneren.

Onder deze categorie vallen:

 • De Google Maps toepassing zodat adresgegevens van onze partners makkelijk op te zoeken zijn. Google Maps plaatst cookies voor het bijhouden van statistieken rondom het gebruik van Google Maps zelf en cookies om voorkeuren op te slaan (bijvoorbeeld welke weergave).
 • Het bekijken van video’s binnen de website de geplaatst zijn op Youtube/Vimeo/Facebook. Voor de cookies die deze bedrijven plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze bedrijven op hun eigen website daarover geven. SCS heeft hierop geen invloed.

Analytische cookies waarmee wij in kunnen spelen op het gebruiksgedrag op de website(s):
SCS maakt gebruik van analytische cookies om statistieken over het gebruik van onze website(s) te verzamelen. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Dit doen wij om de website(s) beter aan te laten sluiten op de behoefte van de bezoekers. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Voor de cookies die Google plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die Google op hun eigen websites daarover geeft. SCS heeft hierop geen invloed.

Als u helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aanpassen om het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van de browser kunt u uw exacte locatie en werkwijze achterhalen. U kunt dan mogelijk niet van alle onderdelen van onze ‘SCS Media’ gebruikmaken.

Cookies van derde partijen
Zowel wij als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Het gaat daarbij om analytics cookies die Google, Youtube en Providers plaatsen. Voor de cookies die deze partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze bedrijven op hun eigen websites daarover geven. SCS heeft hierop geen invloed.

Linken naar derde partijen
Op onze ‘SCS Media’ zijn links opgenomen naar websites van derden door middel van een hyperlink, banner of button, zoals Schiedamse organisaties, bedrijven en evenementen. Stichting Centrummanagement Schiedam (SCS) heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Daarom kan SCS geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop die partijen met uw communiceren en/of omgaan met uw gegevens.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld op onze website. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 mei 2018.