Skip links
Gepubliceerd op: Nieuws

En weer doorrr…

Het was gezellig druk bij de Markies op deze doordeweekse dinsdag 17 januari. Ondernemers en relaties van Schiedam Centrum verzamelden zich voor de Nieuwjaarsbijeenkomst Hello Goodbye, waar ze afscheid namen van oud-Centrummanager Kitty Buijtendijk en opvolger Pim Schenkelaars welkom heetten.

Voorzitter van Stichting Centrummanagement Schiedam, Maurice Haverkamp, sprak beiden toe op deze bijzondere avond. “Het is niet niks hoeveel jaren jij, Kitty je hebt ingezet voor ons centrum.  Daarvoor zijn wij je enorm dankbaar. We gaan je enthousiasme en daadkracht missen. Als bestuur zijn we blij met Pim als opvolger. Hij maakt deze avond graag met jullie kennis.“ 

New in town

Maurice gaf de nieuwe manager meteen de gelegenheid zich kort voor te stellen. Pim gaf aan blij te zijn met het pad dat al door Kitty is geplaveid. Hij benadrukte: “Ondernemers en relaties, we kunnen het niet alleen, we hebben jullie nodig, samen zijn we Schiedam Centrum.” Pim en het bestuur worden ondersteund door het secretariaat , uitgevoerd door Jildou Huisman. Zij werd  voorgesteld als ‘info’, degene die de mails en Nieuwsflits opstelt en zo in contact staat met alle ondernemers. Fijn om het gezicht hier achter te zien. 

Spring maar achterop

Er zijn verschillende eigenaren van winkels en horeca, contactpersonen van de gemeente, relaties uit de evenementensector en meer. De avond draait om het afscheid van Kitty. De oud-Centrummanager werd verrast met een toepasselijk gezamenlijk cadeau van ondernemers en relaties: een bijdrage voor haar e-bike. Maurice vertelt dat ze iets verderop is gaan wonen en ze met deze fiets snel in het geliefde centrum kan zijn: “We hopen haar nog vaak te spotten.”

Dankbaar

De scheidend manager was zichtbaar blij met zoveel lieve woorden en had een glimlach van oor tot oor. Ook zij sprak de genodigden toe en bedankte hen voor zoveel waardevolle ontmoetingen en de met elkaar behaalde resultaten.

Typisch Kitty

Directeur Harrie Dechering van Schiedam Partners overhandigde het mannetje dat op de oude bewegwijzering in het centrum stond. Op de sokkel staat de zin die Kitty zo typeert: ‘En weer doorrr…’

Iedereen was het er over eens: “We zien haar vast en zeker nog terug met een project in ons centrum”. Kitty zelf lachte veelbetekenend.